Васил Щонов: Повишаване ефективността на предприятията е една от мерките за стабилизиране на енергетиката
Министър Щонов проведе работни срещи с ръководствата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и на "Мини Марица-изток" ЕАД
20.09.2014
Ще бъдат проучени възможностите за разширяване на газовото хранилище в Чирен и получаване на ранни доставки на природен газ от Азербайджан за България
"Булгартрансгаз" ЕАД подписа с държавната нефтена и газова компания на Азербайджан SOCAR меморандум за разбирателство за проучване възможностите за съвместно развитие на проекта за разширение на газохранилището в Чирен. Подписано бе и писмо за намерения между SOCAR и "Булгаргаз" ЕАД за стартиране на преговори за проучване на възможностите за осъществяване на по-ранни доставки на определени количества природен газ
04.09.2014
Документи по проекта "Южен поток"
Основен приоритет на служебното правителство е да запознае българското общество с фактите както за състоянието в енергетиката, така и по отношение на големите енергийни проекти. В тази връзка Министерството на икономиката и енергетиката публикува всички документи по проекта "Южен поток", които не представляват търговска тайна и не засягат трети страни.
17.09.2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения
Наредбата за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене е разработена на основание чл. 122, ал. 4 от Закона за туризма.
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg