Министър Лукарски подкрепи предложените от ЕК мерки за защита на европейския бизнес
Министърът на икономиката Божидар Лукарски подкрепи предложените от ЕК мерки за защита на европейския бизнес срещу нелоялна конкуренция на провелото се по-рано днес заседание на Съвета по Външни работи и търговия на ЕС в Брюксел.
20.11.2014
Министър Ангелкова обсъди с европейските партньори възможностите за популяризиране на българския туризъм
Възможностите за маркетиране на българските туристически продукти обсъдиха в Брюксел министърът на туризма Николина Ангелкова и президентът на Европейската туристическа комисия (ЕТК) Питър де Вилде. Разговорът бе част от програмата за еднодневната визита на Ангелкова в столицата на ЕС и първата й среща в Европейската комисия като министър на туризма на България.
21.11.2014
Информационни дни по програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" в София и Велико Търново
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) в качеството си на програмен оператор по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" организира информационни дни за разясняване на условията за кандидатстване по двете отворени грантови схеми и по Фонда за двустранни отношения, финансиран от Програмата. Информационната кампания обхваща градовете Пловдив, Монтана, Бургас, Варна, София и Велико Търново. Вече приключиха дните в Пловдив, Монтана, Бургас и Варна.
14.11.2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването
Предложените изменения в проекта се правят с цел създаване еднородна практика при прилагане на Наредба № 16-334 от отделните топлофикационни дружества и лицата по чл.139а от Закона за енергетиката, както и да дадат еднозначно решение на определени частни случаи.
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg