Министър Васил Щонов очерта приоритетите в своето управление
"Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим основите за стабилизиране на страната". Това каза служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов при встъпването си в длъжност. Той очерта три основни акцента в предстоящата си работа.
28.08.2014
Информация
След разговор с министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев и неговият заместник Лилия Младенова се съгласиха да подадат своите оставки
26.08.2014
Справка за разплащанията на НЕК
Настоящото служебно правителство пое ангажимент към българското общество да представи по обективен начин състоянието на енергийния сектор. На сайта на Министерството на икономиката и енергетиката е публикувана справка за всички плащания на Националната електрическа компания към доставчиците на електроенергия за първите седем месеца на 2014 г.
25.08.2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117/1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
Направените измененията в проекта на наредбата имат за цел да приведат в съответствие разпоредбите на сега действащата Наредба за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg