Министър Стойнев: Енергетиката трябва да работи в интерес на българските граждани
Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в студиото на "Здравей, България" по Нова телевизия. Според икономическия министър както реализацията на проекта "Южен поток", така и изгрaждането на 7-ми блок на ядрената централа в Козлодуй са стратегически за страната ни защото гарантират диверсификация.
29.07.2014
Проектът на МИЕ "Брандико" спечели номинация за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството
Проектът на Министерство на икономиката и енергетиката "Брандико", за създаване на търговска марка от тренировъчни предприятия и нейната защита като Марка на Общността, спечели от Европейската комисия номинация за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството в категорията „Инвестиции в предприемачески умения
16.07.2014
Референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид
Със Заповед № РД-16-983 от 15.07.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката е определена на референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид – СО2 за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г. в размер на 5,05 Евро/тон СО2
18.07.2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
С проекта се предвижда промяна в Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, с която се намалява щатната численост на персонала в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по ме ...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg