Васил Щонов: Повишаване ефективността на предприятията е една от мерките за стабилизиране на енергетиката
Министър Щонов проведе работни срещи с ръководствата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и на "Мини Марица-изток" ЕАД
29.08.2014
Европейската космическа агенция ще финансира български научни и академични проекти
Финансирането ще се осъществи след ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между Република България и Европейската космическа агенция. Това е официалният документ, регламентиращ присъединяването на България към дейността на ЕКА.
26.08.2014
Справка за разплащанията на НЕК
Настоящото служебно правителство пое ангажимент към българското общество да представи по обективен начин състоянието на енергийния сектор. На сайта на Министерството на икономиката и енергетиката е публикувана справка за всички плащания на Националната електрическа компания към доставчиците на електроенергия за първите седем месеца на 2014 г.
25.08.2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117/1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
Направените измененията в проекта на наредбата имат за цел да приведат в съответствие разпоредбите на сега действащата Наредба за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg