Божидар Лукарски: Усилията ни са насочени към насърчаване на иновациите и инвестициите във високотехнологични производства
"Във фокуса на работата на Министерството на икономиката са насърчаването на иновациите и инвестициите във високотехнологични производства и повишаването на дела на бързоразвиващите се иновативни фирми". Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция за проекта "Научно-технологичен парк" с бенефициент "София Тех Парк". По негови думи това са и част от мерките за осигуряване на устойчиво икономическо развитие, залегнали в управленската програма на правителството.
24.11.2014
Петнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
На 21 ноември 2014 г., в хотел РИУ Правец Ризорт, гр. Правец, се проведе Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия .
14.11.2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването
Предложените изменения в проекта се правят с цел създаване еднородна практика при прилагане на Наредба № 16-334 от отделните топлофикационни дружества и лицата по чл.139а от Закона за енергетиката, както и да дадат еднозначно решение на определени частни случаи.
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg