Обществени поръчки
Филтрирай по:
 
"Определяне на екип за изпълнение на Информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network, рамков договор Bulgaria 150325 EIIRC-BG и специфичен договор и Bulgaria 150325 EIIRC-BG-3" със следните обособени позиции: I. Обособена

Дата на обявяване: 22.07.2014
Крайна дата за подаване на документи: 01.08.2014
Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Определяне на екип за изпълнение на Информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterp...
 
Изкупуване с цел оползотворяване на отпадъчни тонер касети, използвани като консуматив за офис техниката в административните сгради на МИЕ

Дата на обявяване: 04.07.2014
Крайна дата за подаване на документи: 24.07.2014
Изкупуване с цел оползотворяване на отпадъчни тонер касети, използвани като консуматив за офис техниката в административните сгради на МИЕ...
 
Абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителната инсталация в административната сграда на МИЕ, находяща се в гр. София, ул. "Шести септември" № 21

Дата на обявяване: 04.07.2014
Крайна дата за подаване на документи: 18.07.2014
Абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителната инсталация в административната сграда на МИЕ, находяща се в гр. София, ул. "Шести септември" № 21“...
 
Предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки по проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия"

Дата на обявяване: 02.07.2014
Предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки по проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия"...
 
Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market, Лондон, Великобритания, в периода 03-06 ноември 2014 г.

Дата на обявяване: 30.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 14.08.2014
Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение World Travel Market, Лондон, Великобритания, в периода 03-06 ноември 2014 г...
 
Абонаментно техническо обслужване на извънгаранционната компютърна, периферна и копирна техника, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 30.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 28.07.2014
МИЕ отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно техническо обслужване на из...
 
Изготвяне на оценка на пазарната стойност на правото на ползване върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град София, район "Кремиковци", Столична община

Дата на обявяване: 26.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 11.07.2014
"Изготвяне на оценка на пазарната стойност на правото на ползване върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град София, район "Кремиковци", Столична община"...
 
Доставка на компютърно и офис оборудване по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Дата на обявяване: 23.06.2014
Краен срок за получаване на документи: 01.07.2014
Крайна дата за подаване на документи: 01.07.2014
Доставка на компютърно и офис оборудване по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 ...
 
Извършване на дейност "Одит на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

Дата на обявяване: 23.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 30.06.2014
Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: Извършване на дейност „Одит на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г....
 
Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. "Славянска" № 8, ул. "Триадица" № 8, ул. "Княз Александър I" № 12, ул. "Леге" № 2,

Дата на обявяване: 20.06.2014
Крайна дата за подаване на документи: 01.07.2014
Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на М...
 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg